Zamknij
Dodano do koszyka!
Otwórz
Twój koszyk (pusty)
Suma:
Waga produktów w koszyku przekracza dopuszczalny limit. Usuń niepotrzebne produkty, aby złozyć zamówienie.
Przejdź do koszyka Koszyk
Artykuły dla dzieci Artykuły dla zwierząt Artykuły przemysłowe Chemia i higiena Garmażerka Kawy i herbaty Kuchnie świata Mięso i wędliny Mrożonki Nabiał i tłuszcze Napoje Piekarnia, cukiernia Produkty zbożowe i śniadaniowe Przetwory, przyprawy Słodycze i przekąski Warzywa i owoce Zdrowa żywność

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest spółka Traficar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592539, NIP: 6751529371, REGON: 363258160 (dalej zwana Traficar).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.trafiszop.pl zwanego dalej Serwisem, a także stanowi klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Traficar w ramach świadczonej usługi zakupów online z dowozem.
 3. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika, które stosuje Traficar.
 4. Traficar powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod nr tel.+48334861986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Traficar dokłada szczególnej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników korzystających z usług Traficar.
 6. Zasady dokonywania zakupów towarów poprzez Serwis oraz zasady dostawy zakupionych towarów a także rejestracja konta użytkownika, zostały opisane w Regulaminie korzystania z Trafiszop, dostępnego pod tym https://trafiszop.pl/regulamin.
 7. W celu umożliwienia przez Traficar dokonywania zakupów online z dowozem, Traficar współpracuje z podmiotami, u których możliwe jest dokonanie zakupu towarów (Sprzedający). Lista Sprzedających, z którymi Traficar współpracuje w określonych regionach i miastach w Polsce wskazana jest na stronie Serwisu.

Korzystanie z Serwisu:

 1. W związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu, Traficar zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez użytkownika.
 2. Traficar zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii). Informacje te wykorzystywane są:
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
 4. w celach analitycznych i statystycznych, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar, polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 5. w celu prowadzenia marketingu w zakresie produktów i usług świadczonych przez Traficar oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, reklamy i promocji, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb użytkownika – a podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Traficar.
 6. Aktywność użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Traficar przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Traficar.
 7. Traficar przetwarza dane użytkowników podane w formularzu kontaktowym w celu odpowiedzi na zgłoszone zapytania, a dane te będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na komunikacji z użytkownikiem, obsługi jego zapytania, a także w celach analitycznych i statystycznych (prowadzenie statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników w celu doskonalenia funkcjonalności Serwisu) oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Dane podane w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od daty ostatniego kontaktu, chyba że dłuższe przetwarzanie będzie niezbędne w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 8. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera (adres e-mail) wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest udzielona zgoda wyrażona poprzez podanie adresu e-mail w tym celu. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Traficar.
 9. Podanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera oraz podanych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar.
 10. Jeżeli użytkownik zamieszcza w Serwisie lub podaje na rzecz Traficar jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
 11. Informacje gromadzone przez Traficar w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednak nie będzie to wywoływać wobec użytkowników żadnych skutków prawnych lub w jakikolwiek sposób wpływać na jego sytuację. W szczególności przetwarzanie zautomatyzowane, profilowanie i każde inne przetwarzanie danych na potrzeby statystyczne odbywać się będzie w oparciu o dane zanonimizowane.
 12. Traficar może przekazywać dane użytkownika do dostawców mających siedzibę w państwie trzecim w związku z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych do celów statystycznych, raportowych oraz reklamowych, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Dostawcy tych narzędzi nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 13. Pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych w Serwisie znajdują się w poniżej.

Świadczenie usług zakupu online z dowozem:

 1. Traficar przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy (o ile różni się od adresu zamieszkania), numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego użytkownika, a dodatkowo w przypadku przedsiębiorców takie dane jak: NIP, adres prowadzonej działalności, nazwa firmy.
 2. Dane użytkownika będą przetwarzane w celu:
 3. zawarcia i wykonania umowy, polegającej na świadczeniu usługi zakupów online z dowozem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, przedstawienia oferty na życzenie użytkownika przed zawarciem umowy, a podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Traficar, polegającego na:
 5. komunikacji z użytkownikiem, obsługi jego zapytania, udzielenia informacji na życzenie użytkownika, kontaktu w celu dostawy zamówionych towarów,
 6. ustaleniu możliwości świadczenia usługi pod wskazanym adresem dostawy,
 7. rozpatrzenia reklamacji użytkowników,
 8. ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 9. weryfikacji tożsamości użytkownika,
 10. badaniu jakości usług świadczonych przez Traficar, poprzez kontakt w tym celu drogą mailową lub telefoniczną z użytkownikiem,
 11. prowadzeniu marketingu w zakresie produktów i usług świadczonych przez Traficar oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb użytkowników;
 12. prowadzeniu analiz oraz raportów w celach statystycznych.
 13. marketingowym produktów i usług Partnerów Traficar w tym Sprzedających, na podstawie wyrażonej zgody użytkownika, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Traficar. Lista Partnerów Traficar oraz Sprzedających oraz ich ofert i promocji, dostępna jest na stronie internetowej;
 14. wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Traficar, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości odnośnie przechowania dokumentów podatkowych i księgowych.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych.
 18. Jeżeli podstawą przetwarzania danych użytkownika jest wyrażona zgoda, użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych.
 19. Dane użytkownika zostaną udostępnione Sprzedającemu, od którego towary zostały zakupione. Lista Sprzedających, z którymi Traficar współpracuje w określonych regionach i miastach w Polsce wskazana jest na stronie Serwisu Traficar.W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną danego Sprzedającego można odwiedzić jego stronę internetową.
 20. Dane użytkownika mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Traficar, to jest podmiotom świadczącym na rzecz Traficar usługi związane przede wszystkim z obsługą klienta (w tym infolinia techniczna oraz dział techniczny), windykacją, działaniami marketingowymi, public relations, operatorowi płatności bezgotówkowej współpracującemu z Traficar, w celu realizacji płatności, oraz spółce HOLDING 1 S.A. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez ten podmiot.
Zamknij